Adviesraad 

Sociaal Domein Leiderdorp

In memoriam Jan van Gorp

(namens de voorzitter)

Afgelopen vrijdag 10 april 2020 overleed Jan van Gorp, lid van het eerste uur van de Leiderdorpse Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning, later Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp.

Met hem verliest de Adviesraad een vriendelijk, voor iedereen behulpzaam, vooral breed georiënteerd en kundig mens, vol van historisch besef, met een tomeloze inzet, voorzien van een geweldige dosis positieve gedrevenheid.


Hij stond altijd klaar voor iedereen die een vraag had, en was daarnaast altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken.

Het laatste belletje dat ik met hem had, was vanuit het ziekenhuis. Vlak voor het laatste weekend van maart had ik hem een paar keer geappt. Hij belde mij: “Ik ben opgenomen in het ziekenhuis. Vanmiddag krijg ik de uitslag van de coronatest.

Bel me maar, appen gaat niet meer.” De uitslag kwam de andere dag:

“Het is niet goed”, waren zijn woorden.

Daarna was het een tijd van hopen, hopen en nog eens hopen.

 Uiteindelijk heeft Jan het niet gered. Dit grijpt ons, leden van de Adviesraad zeer aan. Het is een klap die heel hard is aangekomen. We zullen hem zeer missen.

Gedurende zijn leven ondervond Jan, naast zijn tomeloze inzet voor anderen, in de privésfeer de nodige tegenslagen. Hij was dag en nacht met zijn gezin in de weer.

In de afgelopen vijf jaar verloor hij eerst zijn vrouw en daarna een van zijn twee zonen. Hij heeft daarna met zijn andere zoon nog een aantal reizen kunnen maken, want reizen was één van zijn passies. Zijn lichamelijke ongemakken drukten hem met de neus op de feiten.

De Leiderdorpse gemeenschap verliest een betrokken, vasthoudend en vooral sociaal bewogen mens met een hart van goud, die geen gemakkelijk leven heeft gehad.

Dat hij moge rusten in vrede.

Mede namens de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp: Wies Dahmen, Babs Banning, Matthijs Landsmeer, Wim Kanters, Adrienne Caniels en Ineke Theil en Astrid Selier (secretaris).  

Hein van der Zande, voorzitter.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Het gaat hier om de lichtere vormen van hulp, voorzieningen en ondersteuning voor mensen met een beperking.

De Wet biedt de mogelijkheid tot het instellen van een adviesraad. De gemeente Leiderdorp heeft voor dit model gekozen en een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld.

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het College van burgemeester en wethouders - en indirect de gemeenteraad - over het beleidsterrein van de Wet.

Hij adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het lokale vastgestelde beleid, maar ook in regionaal samenwerkingsverband over regionale beleidszaken vanuit Holland Rijnland. 

Daarnaast kan de adviesraad ook ongevraagd over andere onderwerpen van het sociale domein adviseren, zoals jeugdzorg, wonen, passend onderwijs en werk en inkomen.

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en inwoners van Leiderdorp, hebben een maatschappelijke betrokkenheid en achtergrond en zijn door het College benoemd om de gezamenlijke belangen van de inwoners van Leiderdorp aangaande deze Wet te vertegenwoordigen ten aanzien van de gemeente (burgerparticipatie).

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar over actuele beleidszaken en daarnaast polst, informeert en oriënteert hij actief op ontwikkelingen en knelpunten van het gemeentelijk beleid in de samenleving. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op websites van de gemeente Leiderdorp en de eigen website van de raad. 

Hierop vindt u ook alle informatie over de werkzaamheden van de raad.

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp:
voorzitter@adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl